fbpx

The Katipunan Revolution of 1896 Facts & Worksheets

Katipunan, in full Kataastaasang Kagalang-galang na Katipunan ng mga Anak ng Bayan, (“Supreme Worshipful Association of the Sons of the People”), is a Filipino nationalist organization founded in 1892 to oppose Spanish rule.